Xếp hạng
đang đứng thứ 46th , tác phẩm này đã có 511.5K lượt xem.
Tên gọi khác
Pháp sư không phép thuật, Black Five Leaf Grass
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen, Supernatural
Từ khóa