Xếp hạng
29th, it has 349.1K views
Tên gọi khác
Bluelock, ブルーロック, Tiền đạo số 1
Tác giả
Thể loại
Drama, Shounen, Sports
Tag(s)