Xếp hạng
Hạng 50th. Tổng lượt xem: 8K
Tên gọi khác
Bluelock, ブルーロック
Tác giả
Thể loại
Drama, Shounen, Sports