Xếp hạng
91st, it has 24.8K views
Tên gọi khác
Thợ Săn Quỷ; Chainsawman
Tác giả
Thể loại
Hành động, Siêu nhiên
Tag(s)