Xếp hạng
Hạng 12th. Tổng lượt xem: 703.1K
Tên gọi khác
Hi no tori, Phoenix, Phượng Hoàng Lửa
Tác giả
Thể loại
Supernatural