Xếp hạng
13th, it has 704.5K views
Tên gọi khác
Hi no tori, Phoenix, Phượng Hoàng Lửa
Tác giả
Thể loại
Supernatural
Tag(s)
Đang cập nhật...