Xếp hạng
Hạng 4th. Tổng lượt xem: 300.8K
Tên gọi khác
Hi no tori, Phoenix, Phượng Hoàng Lửa
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại
Supernatural