Xếp hạng
Hạng 33rd. Tổng lượt xem: 42.4K
Tên gọi khác
Mắt Bạc
Tác giả
Thể loại
Hành động, Siêu nhiên, Bi kịch