Xếp hạng
Hạng 26th. Tổng lượt xem: 42.3K
Tên gọi khác
Mắt Bạc
Tác giả
Thể loại
Hành động, Siêu nhiên, Bi kịch