Xếp hạng
49th, it has 25.4K views
Tên gọi khác
Cô Dâu Thảo Nguyên; Otoyomegatari; Otoyome Gatari
Tác giả
Thể loại
Drama, Romance, Seinen, Slice Of Life, Historical
Tag(s)
Đang cập nhật...