Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 140K lượt xem.
Tên gọi khác
Totsukuni no Shoujo, The Girl From the Other Side, Siúil a Rún, La pequeña forastera: Siúil, a Rún, Foreign Girl, Walk, My Love
Tác giả
Thể loại
Drama, Fantasy, Mystery, Shounen, Supernatural
Từ khóa