Xếp hạng
73rd, it has 53.6K views
Tên gọi khác
Again My Life, Công Tố Viên Chuyển Sinh, Tái sinh báo thù, 正道之光金奚宇, 어게인 마이 라이프, Tái sinh trả thù
Tác giả
Thể loại
Action, Drama, Shounen
Tag(s)