Xếp hạng
Hạng 39th. Tổng lượt xem: 18.2K
Tên gọi khác
Dragon Quest: The Adventure of Dai
Tác giả
Thể loại
Adventure, Fantasy