Xếp hạng
N/A, it has 1.2K views
Tên gọi khác
Death Sweeper
Tác giả
Thể loại
Horror, Mature, Psychological, Seinen, Supernatural, Drama
Tag(s)