Xếp hạng
đang đứng thứ 84th , tác phẩm này đã có 201.9K lượt xem.
Tên gọi khác
Death Sweeper, Death Sweepers, DEATH SWEEPER死亡清扫人
Tác giả
Thể loại
Horror, Mature, Psychological, Seinen, Supernatural, Drama
Từ khóa