Xếp hạng
N/A, it has 10.2K views
Tên gọi khác
Kuutei Dragons , Airborne Dragons, Kūtei Dragons
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Seinen
Tag(s)