Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 10.7K lượt xem.
Tên gọi khác
Kuutei Dragons , Airborne Dragons, Kūtei Dragons
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Seinen
Từ khóa