Xếp hạng
69th, it has 9.7K views
Tên gọi khác
BL Metamorphosis, Metamorphosis Veranda, メタモルフォーゼの縁側, 萍水相腐檐廊下
Tác giả
Thể loại
Josei, Slice of life, On Tab, Truyện Nhật (Manga)
Tag(s)
Đang cập nhật...