Xếp hạng
Hạng 67th. Tổng lượt xem: 7.4K
Tên gọi khác
BL Metamorphosis, Metamorphosis Veranda, メタモルフォーゼの縁側, 萍水相腐檐廊下
Tác giả
Thể loại
Josei, Slice of life, On Tab, Truyện Nhật (Manga)