Xếp hạng
Hạng 69th. Tổng lượt xem: 5.5K
Tên gọi khác
Gantz Edo
Tác giả
Thể loại
Action, Drama, Fantasy, Historical, Horror, Sci-fi, Supernatural