Xếp hạng
97th, it has 5.8K views
Tên gọi khác
Gantz Edo
Tác giả
Thể loại
Action, Drama, Fantasy, Historical, Horror, Sci-fi, Supernatural
Tag(s)
Đang cập nhật...