Xếp hạng
N/A, it has 6.1K views
Tên gọi khác
Gantz Edo
Tác giả
Thể loại
Action, Drama, Fantasy, Historical, Horror, Sci-fi, Supernatural
Tag(s)