Xếp hạng
Hạng N/A. Tổng lượt xem: 687
Tên gọi khác
Quả Cầu Thép
Tác giả
Thể loại
Viễn tưởng hành động, khoa học viễn tưởng, horror, thriller