Xếp hạng
44th, it has 125.2K views
Tên gọi khác
Gantz:Edo
Tác giả
Thể loại
Action Drama Historical Mature Sci-fi Seinen Tragedy
Tag(s)