Xếp hạng
đang đứng thứ 63rd , tác phẩm này đã có 373.8K lượt xem.
Tên gọi khác
Thư Ký của Alexandros Đại đế, Historie, Вехи истории, Alexander the Great, Thư ký của Alexander the Great
Tác giả
Thể loại
Adventure, Drama, Historical, Mature, Psychological, Seinen
Từ khóa