Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 28.3K lượt xem.
Tên gọi khác
In/Spectre, Invented Inference, Kyoko Suiri, Kyokou Suiri ~ Invented Inference Stranger Case , Suy Luận Hư Cấu, Kỳ Án Siêu Nhiên
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy , Drama, Mystery, Romance, Shounen, Supernatural
Từ khóa