Xếp hạng
N/A, it has 7.1K views
Tên gọi khác
Đứa con thần chết, Deep Sea Water; DeepWater; Leviathan (LEE Gyuntak); 심해수
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Fantasy, Manhwa, Tragedy, Full Color, Webtoons
Tag(s)