Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 10.5K lượt xem.
Tên gọi khác
MARRIAGETOXIN, Marriage Toxin, マリッジトキシン
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy, Drama, Gender, Bender, Romance, Shounen, Supernatural
Từ khóa