Xếp hạng
Hạng 91st. Tổng lượt xem: 139
Tên gọi khác
Monkey Peak, Đỉnh Núi Khỉ
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại
Horror, Manhwa