Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 127K lượt xem.
Tên gọi khác
Kaiju No. 8; 8Kaijuu; Kaiju No 08, Monster #8, Monster No. 8
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy, Drama, Horror, Sci-fi, Shounen
Từ khóa