Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 68.2K lượt xem.
Tên gọi khác
Takopii no Genzai, Octoppi's Original Sin, Takopi's Original Sin, Takopi no Genzai
Tác giả
Thể loại
Drama Mature Psychological Sci-fi Shounen Slice of Life Supernatural Tragedy
Từ khóa