Xếp hạng
N/A, it has 10.1K views
Tên gọi khác
Ningen Shikkaku, No Longer Human
Tác giả
Thể loại
Horror
Tag(s)