Xếp hạng
N/A, it has 9.6K views
Tên gọi khác
Loose Senki: Old Boy, Oorudo Booi, Oorudo Booi Ruuzu Senki
Tác giả
Thể loại
Chính kịch, Mature, Mystery, Psychological, Seinen
Tag(s)
Đang cập nhật...