Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 1.8K lượt xem.
Tên gọi khác
Nami vs. Kalifa, One Piece Episode Ace, One Piece Episode エース, One Piece Special: Boichi Crossover, One Piece: Boichi Covers Zolo vs. Mihawk
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen
Từ khóa