Xếp hạng
63rd, it has 76.5K views
Tên gọi khác
Lão già khốn khổ, Inuyashiki
Tác giả
Thể loại
Action, Drama, Psychological, Seinen, Sci-Fi
Tag(s)