Xếp hạng
52nd, it has 76K views
Tên gọi khác
Lão già khốn khổ, Inuyashiki
Tác giả
Thể loại
Action, Drama, Psychological, Seinen, Sci-Fi
Tag(s)