Xếp hạng
đang đứng thứ 85th , tác phẩm này đã có 225.4K lượt xem.
Tên gọi khác
Shadow House
Tác giả
Thể loại
Horror, Mystery, Seinen, Slice of life
Từ khóa