Xếp hạng
35th, it has 428.4K views
Tên gọi khác
Abyss of The Boy, Boy's Abyss
Tác giả
Thể loại
Adult, Drama, Psychological, Romance, School Life, Seinen
Tag(s)