Xếp hạng
Hạng 40th. Tổng lượt xem: 26.7K
Tên gọi khác
Abyss of The Boy, Boy's Abyss
Tác giả
Thể loại
Adult, Drama, Psychological, Romance, School Life, Seinen