Xếp hạng
27th, it has 427.3K views
Tên gọi khác
Abyss of The Boy, Boy's Abyss
Tác giả
Thể loại
Adult, Drama, Psychological, Romance, School Life, Seinen
Tag(s)
Đang cập nhật...