Xếp hạng
72nd, it has 32.6K views
Tên gọi khác
Cô bé mặt trời, Under the Dapple Shade, Komorebi no Shita de, Sotto i raggi del Sole,Tia Nắng dưới Vòm Cây, Tiếng nói cỏ hoa
Tác giả
Thể loại
Drama, Shounen, Slice of Life, Supernatural
Tag(s)