Xếp hạng
Hạng 53rd. Tổng lượt xem: 698
Tên gọi khác
Togari - The Sword of Justice, トガリ Togari
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại