Xếp hạng
9th, it has 1.3M views
Tên gọi khác
Tokyo Manji Revengers, Tokyo Revengers, Tokyo卍Revengers, Toukyou Revengers, Kịch Trường Của Takemichi
Tác giả
Thể loại
Action Drama Mystery Romance Shounen Supernatural
Tag(s)