Xếp hạng
N/A, it has 211 views
Tên gọi khác
Vagabond - The Last
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Historical, Martial Arts, One shot, Seinen, Drama
Tag(s)