Xếp hạng
N/A, it has 10.2K views
Tên gọi khác
Dandadan!!, Vũ Trang Siêu nhiên ; だん だ だん ; 超自然武装噹哒噹
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy, Horror, Mystery, Romance, Shounen, Supernatural
Tag(s)