Xếp hạng
đang đứng thứ 94th , tác phẩm này đã có 211.3K lượt xem.
Tên gọi khác
Dandadan!!, Vũ Trang Siêu nhiên ; だん だ だん ; 超自然武装噹哒噹
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy, Horror, Mystery, Romance, Shounen, Supernatural
Từ khóa