Xếp hạng
đang đứng thứ 25th , tác phẩm này đã có 835.8K lượt xem.
Tên gọi khác
Yeolhyeol Gangho, The Ruler of The Land, Burning Blood Kangho, Ruler of the Land, Sabre & Dragon
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Manhua
Từ khóa