Xếp hạng
51st, it has 133.3K views
Tên gọi khác
The Ruler of The Land
Tác giả
Đang cập nhật...
Thể loại
Action - Adventure - Comedy - Manhua
Tag(s)
Đang cập nhật...