Xếp hạng
Hạng 31st. Tổng lượt xem: 32.3K
Tên gọi khác
The Ruler of The Land
Tác giả
Thể loại
Action - Adventure - Comedy - Manhua