Xếp hạng
đang đứng thứ 73rd , tác phẩm này đã có 292.4K lượt xem.
Tên gọi khác
Sousou No Frieren, Frieren: Beyond Journey's End, Frieren at the Funeral, Sousou No Frieren, Frieren: After "The End", Frieren Pháp Sư Tiễn Táng
Tác giả
Thể loại
Adventure, Drama, Fantasy, Shounen, Slice Of Life
Từ khóa