Xếp hạng
3rd, it has 2.3M views
Tên gọi khác
Sứ mệnh thần chết
Tác giả
Thể loại
Hành động, Phiêu lưu, Hài hước, Siêu nhiên
Tag(s)