Xếp hạng
6th, it has 1.1M views
Tên gọi khác
Đấm phát chết ngay
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural
Tag(s)