Xếp hạng
Hạng 27th. Tổng lượt xem: 5.9K
Tên gọi khác
Đấm phát chết ngay
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural