Xếp hạng
Hạng 8th. Tổng lượt xem: 746.5K
Tên gọi khác
Đấm phát chết ngay
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural