Xếp hạng
Hạng 9th. Tổng lượt xem: 746.7K
Tên gọi khác
Đấm phát chết ngay
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural