Xếp hạng
2nd, it has 4.1M views
Tên gọi khác
Đấm phát chết ngay, One-Punch Man
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural
Tag(s)