Xếp hạng
đang đứng thứ 7th , tác phẩm này đã có 4.2M lượt xem.
Tên gọi khác
Đấm phát chết ngay, One-Punch Man
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural
Từ khóa