Xếp hạng
46th, it has 154.9K views
Tên gọi khác
Gia đình sát thủ, SPY x FAMILY Digital Colored, SPY x FAMILY, SPY x FAMILY Full Color
Tác giả
Thể loại
Action , Comedy , Drama , Shounen , Slice of Life
Tag(s)