Xếp hạng
56th, it has 113.9K views
Tên gọi khác
Yuureitou , Toà Tháp Ma; The Ghost Tower; You Li Ta; Yureito
Tác giả
Thể loại
Drama - Historical - Horror - Mystery - Romance - Seinen - Supernatural
Tag(s)
Đang cập nhật...