Xếp hạng
11th, it has 1.2M views
Tên gọi khác
Bleach Yomikiri, Sứ Mạng Thần Chết
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural
Tag(s)