Xếp hạng
18th, it has 1M view
Tên gọi khác
Đại Chiến Titan, Attack on Titan, Đại chiến người khổng lồ
Tác giả
Thể loại
Action, Shounen, Mystery, Horror, Historical, Tragedy
Từ khóa