Xếp hạng
24th, it has 113.8K views
Tên gọi khác
Đại Chiến Titan; Attack on Titan
Tác giả
Thể loại
Action, Shounen, Mystery, Horror, Historical, Tragedy
Tag(s)