Xếp hạng
10th, it has 874.1K views
Tên gọi khác
Đại Chiến Titan; Attack on Titan
Tác giả
Thể loại
Action, Shounen, Mystery, Horror, Historical, Tragedy
Tag(s)