Xếp hạng
15th, it has 1M view
Tên gọi khác
Phượng hoàng lửa, The Ravages of Time
Tác giả
Thể loại
Manhua , Historical , Adult , Action
Tag(s)