Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 24.1K lượt xem.
Tên gọi khác
God Pretender, Chong Shen Bang, Chōng Shén Bǎng, Full Lists of Gods, Sung Thần Bảng
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Historical, Horror, Mystery, Sci-fi, Seinen, Supernatural
Từ khóa