Xếp hạng
đang đứng thứ 51st , tác phẩm này đã có 500.7K lượt xem.
Tên gọi khác
Ichigo 100%, Strawberry 100%
Tác giả
Thể loại
Romance, Drama, Comedy
Từ khóa