Xếp hạng
29th, it has 500.2K views
Tên gọi khác
Ichigo 100%, Strawberry 100%
Tác giả
Thể loại
Romance, Drama, Comedy
Tag(s)