Xếp hạng
Hạng 1st. Tổng lượt xem: 1.3M
Tên gọi khác
7 Viên Ngọc Rồng
Tác giả
Thể loại
Adventure, fantasy, martial arts