Xếp hạng
đang đứng thứ 4th , tác phẩm này đã có 9.2M lượt xem.
Tên gọi khác
7 Viên Ngọc Rồng, Dragon Ball, Ngọc thần kỳ
Tác giả
Thể loại
Adventure, fantasy, martial arts
Từ khóa