Xếp hạng
63rd, it has 62.4K views
Tên gọi khác
7 viên ngọc siêu cấp, Dragon Ball Super
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Fantasy , Supernatural
Tag(s)