Xếp hạng
8th, it has 1.1M views
Tên gọi khác
Kiếm Sĩ Đen
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Fantasy, Supernatural, Romance, Seinen, Horror, Mature, Tragedy, Adult
Tag(s)
Đang cập nhật...