Xếp hạng
đang đứng thứ 5th , tác phẩm này đã có 9.1M lượt xem.
Tên gọi khác
Kiếm Sĩ Đen, Berserk
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Fantasy, Supernatural, Romance, Seinen, Horror, Mature, Tragedy, Adult
Từ khóa