Xếp hạng
8th, it has 1.1M views
Tên gọi khác
Kiếm Sĩ Đen
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Fantasy, Supernatural, Romance, Seinen, Horror, Mature, Tragedy, Adult
Tag(s)