Xếp hạng
Hạng 21st. Tổng lượt xem: 121.4K
Tên gọi khác
Bộ Thiên Ca; Song of the Sky Walkers
Tác giả
Thể loại
Adventure, Drama, Fantasy, Historical