Xếp hạng
Hạng 57th. Tổng lượt xem: 1K
Tên gọi khác
Bộ Thiên Ca; Song of the Sky Walkers
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại
Adventure, Drama, Fantasy, Historical