Xếp hạng
đang đứng thứ 21st , tác phẩm này đã có 861.4K lượt xem.
Tên gọi khác
Bộ Thiên Ca, Song of the Sky Walkers, Song of the Sky Pacers, Bu Tian Ge – Die Ballade von den Himmelsstürmern
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Historical, Martial Arts, Shoujo
Từ khóa