Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 175.7K lượt xem.
Tên gọi khác
Scary Campus College University, Đại Học Kinh Hoàng
Tác giả
Thể loại
Drama, Supernatural, School Life, Seinen, Horror, Adult
Từ khóa