Xếp hạng
Hạng 89th. Tổng lượt xem: 1.3K
Tên gọi khác
Monkey King
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Manhua, Sci-Fi